Fajtaleírás

NÉMET TÖRPE PINSCHER

FCI - Nr. 185 (2007. 04. 18.) NÉMET TÖRPE PINSCHER
SZÁRMAZÁS: Németország.

AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD PUBLIKÁLÁSDÁNAK KELTE: 2007.03.06

ALKALMAZÁS: Házi- és kísérõkutya.

FCI CSOPORT BESORORLÁS:
2-es Fajta csoport – Pinscherek és Schnauzerek, Molosszusok – Svájci havasi kutyák.
Szekció 1: Pinscher és Schnauzer.
Munkavizsga nélkül.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS:
A törpe pinscher a századfordulón már igen népszerû volt és 1925-ben a törzskönyvezés 1300 egyedet tartott számon. A sok színváltozatból úgy, mint a német pinschernél a tenyésztés két színváltozatát követték: a fekete világosabb jegyekkel és az egyszínût a vöröstõl a barnáig.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS:
A törpe pinscher a német pinscher kicsinyített mása a törpésítés minden jele nélkül. Az elegáns kvadratikus testfelépítése a sima rövid szõr által kiválóan látható.

FONTOS ARÁNYOK:
A testhossza a marmagasságával legyen arányos, hogy kvadratikusnak tûnjék. A fej teljes hossza (az orrhegytõl a fejbúbig) megegyezik a hát hosszának a felével (martól a faroktõig).

VISELKEDÉS, JELLEM:
Élénk, tele temperamentummal, magabiztos és kiegyensúlyozott. Ezek a teszik, kellemes családi és kísérõkutyává ezt a fajtát.

FEJ

KOPONYA
Agykoponya: Erõteljes, nyújtott, erõteljes és kifejezett fejbúb nélkül.  A homlok lapos és párhuzamosan húzódik az orrhegy felé. Stop: Enyhe, de mégis hangsúlyos.

ARCORRI RÉSZ
Orrtükör: Az orrtükör jól fejlett és mindig fekete.
Fang: Tompa ék alakban végzõdik. Az orrhát egyenes.
Ajkak: Feketén pigmentált, feszesen az állkapocshoz simuló, a szájzug zárt.
Állkapocs/fogak: Erõteljes állcsont és állkapocs. Komplett ollós harapás (42 fog a fogképlet szerint), erõteljes, jól záródó, tiszta fehér fogazat. A rágóizmok jól fejlettek, a járomcsontok nem zavaróan kifejezettek.
Szemek: Sötét, ovális, a szemhéjak feketén pigmentáltak és feszesen simulók.
Fülek: Álló fülek, magasan tûzött “V” alakú lógó fülek, a fülek belsõ széle a pofához simuló, elõre a halánték felé forduló, melynél a párhuzamos redõk ne érjenek a koponyatetõ fölé.

NYAK:

Nemesen ívelt, nem túl rövid. Harmonikusan illeszkedik a marhoz, száraz nyaklebernyeg vagy laza nyakbõr nélkül. A nyakbõr feszes és ráncok nélkül simuló.

TÖRZS

Felsõ vonal: A martól hátrafelé enyhén lejtõs. Mar: A felsõ vonal legmagasabb pontja. Hát: Erõteljes, rövid és feszes. Ágyék: Erõteljes. Az utolsó bordaívtõl a csípõig a távolság rövid, hogy a kutya tömörnek hasson.Far: Enyhén ívelt, észrevétlen átmenetet képezve a farok tövéig. Mellkas: Mérsékelten széles, a keresztmetszete ovális, a könyökig érõ. Az elõmell a szegycsont révén markánsan kifejezett. Alsó vonal: A lágyék csak enyhén felhúzott, a bordakosár alsó vonalától égy szép, lendületes ívet alkot.

FAROK:

Természetes állapotában meghagyva, cél a szablya vagy sarló formájú faroktartás.

VÉGTAGOK

MELLSÕ VÉGTAGOK:

Általánosan: Elõröl nézve a mellsõ végtagok zömökek egyenesek és nem szûkre állítottak. Oldalról nézve az alkar egyenes.
Vállak: A lapocka feszesen illeszkedik a mellkashoz mind a két oldalon, a bordák jól izmoltak és a lapockacsúcsok jól kitöltöttek. Lehetõleg jól hátra és ferdén illesztettek, a vízszinteshez kb. 50°-os szöget zár.
Felkar: Jól a törzshöz simuló, erõteljes és izmos, a lapockával 95° – 100°-os szöget zár.
Könyök: Szabályosan simulók, sem kifelé sem befelé nem fordulók.
Alkar: Erõteljes, jól izmolt. Elõröl és oldalról nézve egyenes.
Mellsõ lábtõ: Erõs és stabil.
Mellsõ lábközép: Erõs és rugalmas. Elõröl nézve függõleges, oldalról nézve kissé ferdén állított.
Mancsok: Rövid és kerek, szorosan zárt jól ívelt ujjak(macska mancs), kemény talppárnák, a karmok rövidek, feketék és erõsek.
HÁTULSÓ VÉGTAGOK:

Oldalról nézve ferdén állított, hátulról nézve párhuzamos, nem szûkre állított.
Comb: Mérsékelten hosszú, széles és erõteljesen izmolt.
Térd: Se be- sem kifelé forduló.
Lábszár: Hosszú és erõs, inas, átmenetet képezve az erõs csánkhoz.
Csánk: Jól szögelt, erõteljes, stabil, sem be- sem kifelé forduló.
Hátulsó lábközép: Merõleges a talajra.
Mancsok: Valamivel hosszabb, mint a mellsõ mancsok. Zárt jól ívelt ujjak. Rövid, fekete karmok.

MOZGÁS:
A törpe pinscher mozgása ügetés. Mozgás közben a hát feszes és relatíve nyugodt. A mozgás megfelelõ lépéshosszal harmonikus, biztos, erõteljes és nem kötött.  Az ügetõ jármódra jellemzõ a térölelõ, szabad és folyamatos mozgás, jó tolóerõvel és lendületesen lépõ mellsõ végtagokkal.

BÕR:

Az egész testen feszes.

SZÕRTAKARÓ

SZÕR:
Rövid és sûrû, feszesen simuló és fényes, szõrtelen területek nélkül.

SZÍN:
Egyszínû: Õz-vörös, vörösbarnától a sötét vörös-barnáig. Fekete-cser: Lakk fekete, vörös ill. barna jegyekkel. Törekedni kell a lehetõleg sötét, érett, élesen elhatárolt jegyekre. A jegyek elosztása: a szemek fölött, a nyak alsó oldalán, a mellsõ lábközépen, a hátulsó lábak belsõ oldalán és a faroktõ alatt. Két szabályos, egymástól jól elhatárolt háromszög alakú jegy a mellen.

MÉRET ÉS SÚLY

Marmagasság: kanok és szukák: 25 – 30 cm. Súly: kanok és szukák: 4 – 6 kg.

HIBÁK:

Minden eltérés a megengedettõl hibának tekinthetõ és a hiba nagyságának megfelelõen kell értékelni.

Különös tekintettel:
Esetlen vagy túl könnyû alkat. Alacsony vagy levegõs felépítés.
Nehéz vagy kerek fej.
Homlok ráncok.
Rövid, hegyes vagy keskeny fang.
Tétre harapás.
Világos, túl kicsi vagy túl nagy szemek.
Mélyen tûzött vagy túl hosszú, nem egyformán hordott fülek.
Laza nyakbõr.
Túl hosszú, felhúzott puha hát.
Pontyhát.
Csapott far.
Hosszú mancsok.
Poroszkálás.
Tipegõ jármód.
Ritka szõrzet.
Tûzött szõr, angolnacsík, sötét nyereg, kifakult vagy kivilágosodott szõrzet.
1 cm eltérés a felsõ vagy az alsó méret határtól.

SÚLYOS HIBÁK:
Megcserélt nemi jelleg (pl. kanos szuka).
Levegõs alkat.
Almafej.
A koponya vonalai nem párhuzamosak.
Kifelé forduló könyök.
Aláállított hátulsó végtagok.
Meredek vagy dongás hátulsó végtagok.
Befelé forduló csánkok.
Felsõ vagy alsó mérethatártól 1 cm-nél nagyobb, de 2 cm-nél kisebb eltérés.

KIZÁRÓ OKOK:
Félénk, agresszív, alattomos, túlságosan bizalmatlan vagy ideges viselkedés.
Típus hiányosság. Mindenféle torzulás.
Harapás hibák, elõre vagy hátra harapás, keresztharapás.
Súlyos hibák az egyes részeken, testfelépítés hibái, szõr és szín hibák.
Felsõ vagy alsó mérethatártól 2 cm-nél nagyobb eltérés.
Azokat a kutyákat amelyek fizikai vagy magatartásbeli rendellenességet mutatnak ki kell zárni.

MEGJEGYZÉS: A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a herezacskóban helyezkednek el.

További tartalmak